טזמניה - TAS


טזמניה - TAS

טזמניה - Tasmania


1. הקדמה

2. RWC

3. REGO

4. העברת בעלות

5. טבלה מסכמת עלויות רישוי TAS

6. עדכונים והערות


1. הקדמה


קיימת חיה כזאת - לוחיות של TAS שמסתובבות ברחבי אוס' ?

כן כן !

בטזמניה, כמו שאר הסטייטים, היא מתפקדת בפרוצדורות של חידוש רגו, העברת בעלות ועוד.


היתרון הבולט שלה מול אחרים הוא העלויות הנמוכות של רגו.

2. RWC


הבדיקה נועדה רק בהמרת לוחית או ברישום הרגו. 

לא נדרש בחידוש רגו או בהעברת בעלות.

הבדיקה במוסך מורשה AIS שמורשים לספק RWC (AIS - Approved Inspection Station) .

מרגע הוצאתו של ה- RWC – היא תקפה ל – 30 יום שצריך לספק למשרדי הרישוי.  

להלן רשימת מוסכים מורשים לבצע RWC מטעם משרד הרישוי הטזמני.


להלן הדברים שיש לעשותם על מנת לבצע את המרת לוחית

3. REGO- ניתן לבדוק את סטטוס הרגו


- ניתן לחדש רגו אונליין ל- 6 או 12 חודשים או באמצעות הטופס  MR714. העברת בעלות ב- TAS

בשביל העברת בעלות או להמיר לוחית - יש לספק את הדברים הבאים (להוכחת זהות): דרכון, רישיון נהיגה, הוכחת כתובת , כרטיס אשראי אוסטרלי. 

מיד אחרי הרישום מקבלים מהפקיד מס‘ "גישה" אישי –CIN  (Customer Identification Number) שבעזרתו יוכל בעל הרכב לבצע שינויים אונליין בהמשך הטיול ללא צורך ללכת שוב לסניפים כל פעם.

הפעולות הן כמו חידוש רגו, שינוי כתובת, הודעת מכירה וכו'. 

כבר במשרד יספקו את הטופס של רישום רגו חדש, טופס

MR205 , שבו ימולאו הפרטים של הרכב ושל בעל הרכב.להורדה טופס MR116 - העברת בעלות


- הודעת מכירת הרכב אונליין ע"י המוכר שיש לו כבר מספר CIN בהעברת בעלות.

5. טבלה מסכמת עלויות רישוי TAS
עלויות מדוייקות יש לברר טלפונית או לגשת לאתרים הבאים - למשרד הרישוי , באתר הממשלתי הטזמני

6. עדכונים והערות


מסקנה אישית -

למי זה מתאים העניין ? זה תלוי ....

בגדול, המרת הלוחית משתלמת כלכלית כמעט לכל רכב מסטייט אחר.

הכי "קיצוני" זה דווקא רכב של NSW שעלויות הרגו בין היקרות ואם עומד לפוג וכדי לחדש רגו NSW עולה כמעט כפול מעלויות של TAS , אז אם במקרה בעל הרכב מתכנן לטייל עם הרכב בטזמניה, אולי שווה כלכלית להמיר את הרכב ללוחית TAS. 


יתרון נוסף, עלות הביטוח צד ג' ומקיף של RACT (ה"ממס"י" של טזמניה) זולות ביחס לשאר חברות הביטוח של סטייטים אחרים.


תאריך עדכון – 14.5.2020