קנברה - ACT


קנברה - ACT

ACT - Australian Capital Territory

טריטוריית עיר הבירה האוסטרלית - קנברהרכבי ACT נדיר מאוד שלמטיילים יהיו רכבים מסטייט זה ולכן בנתיים אין ביקוש למידע במדריך זה. 


במידה ויהיה - יפורסם בעתיד :-)  


אם צריך איזשהו שביב של מידע, ניתן לבדוק באתר הרשמי של ACT - 


Access Canberra