בקיצור - לינקים


בקיצור - לינקים


WA

אתר משרד הרישוי - WA Transport

טופס העברת בעלות

טופס אימות הזהות

בדיקת תוקף הרגו

מעקב בדיקת תשלומים לרכב


VIC

אתר משרד הרישוי VicRoads

בדיקת תוקף הרגו

טופס העברת בעלות

חישוב עלויות הרגו

חישוב עמלת העברת בעלות

ביטול הרגו והחזר זיכוי


QLD

אתר משרד הרישוי - TMR

בדיקת סטטוס הרגו

חישוב עלויות הרגו

טופס העברת בעלות

טופס ביטול הרגו


NSW

אתר משרד הרישוי - RMS או Service NSW

בדיקת תוקף הרגו

חידוש רגו אונליין

חישוב עלויות רגו ו-TAXES

חישוב עלויות והשוואות ביטוחי CTP (גרין סליפ)

טופס העברת בעלות

חישוב עמלה לפי ערך הרכב בהעברת בעלות

טופס רישום רכב (מסטייט אחר / חדש)

רשימת מוסכים מורשים מחוץ לסטייט

דיווח על המכירה

בקשה לביטול הרגו והחזר זיכוי


SA

אתר משרד הרישוי SA.GOV.AU

בדיקת סטטוס הרגו

חידוש הרגו

חישוב עלויות הרגו

טופס העברת בעלות / רישום הרכב

חישוב עמלת העברת בעלות

טופס ביטול הרגו / בקשת פרמיט


NT

אתר משרד הרישוי - NT.GOV.AU

בדיקת תוקף הרגו

חידוש רגו

טופס העברת בעלות
ניו-זילנד

אתר משרד הרישוי - NZTA

בדיקת תוקף הרגו וה-WOF

חידוש רגו אונליין (אפשר בסניפי הדואר)

חידוש RUC אונליין (אפשר בסניפי הדואר)


ערך הרכב לפי TM

תאריך עדכון: 7.10.2020