תנאי שימוש


השימוש במידע שבמדריכים אינם מחליפים את ההנחיות שמוצגים במשרדי הרישוי של אתרים ממשלתיים/סטייטים. ולכן באחריות המשתמש.


יש לקחת בחשבון עדכונים שוטפים, מחירים מתעדכנים וכל זה ללא הודעה מוקדמת.